Nye tilslutninger


Læs information om nye tilslutninger


Tilslutning i områder MED distributionsnet
Skal du have tilsluttet dit nye hus, i et af de områder hvor vi allerede har fordelerstandere, skal du kontakte foreningen på telefon for udlevering af godkendt stikledning. Servicetelefonen har nummer 70 20 40 71.

Husk at ekspeditionstiden for nye tilslutninger er op til 8 uger!

Når du kontakter os, ordner vi samtidig tilslutningsdata således, at du kan have tilsluttet din antenneinstallation, når du skal flytte ind.

Da gravearbejdet er dit ansvar, er det smart at antennestikledningen graves ned sammen med dine andre stikledninger.

Alternativt skal du bekoste endnu et gravearbejde, når antenneledningen skal føres frem til fordeler skabet.

Tilslutningsgebyr inkl. materialer koster 1550,- kr. inkl. moms.

For dette beløb får du:
· Det nødvendige antal meter stikledningskabel. Du trækker selv stikledningskablet efter anvisning fra antenneforeningen frem til den rigtige fordeler stander.

· Teknikerbesøg for tilslutning i husstanden og fordeler stander.

· Pakkefilter for den TV pakke du har valgt

Teknikeren checker din installation frem til første stikkontakt, men kan også hjælpe dig med resten af din antenne installation, hvis du ønsker det. Foreningens bestyrelse hjælper gerne med kontakt til Dansk Kabel TV eller YouSee for dette.

Kontakt os på servicetelefon 70 20 40 71 eller mail: bruger@faoest.dk


Tilslutning i områder UDEN distributionsnet
Skal du have tilsluttet din husstand i et område, hvor foreningen endnu ikke har distributionsnet, er det vigtigt at foreningen kontaktes inden gravearbejde går i gang.

Foreningen vil altid benytte Dansk Kabel TV som samarbejdspartner i nye udstykninger, fordi Dansk Kabel TV er godkendt af YouSee til at lave distributionsnet, som kan tilsluttes YouSee’s overordnede netværk.

Foreningen vil i områder med nye udstykninger få tilbud fra Dansk Kabel TV som efterfølgende laver det nødvendige distributionsnetværk, inkl. stikledninger og forsyning frem til første antenne stikkontakt i hver husstand.

Kontakt os på servicetelefon 70 20 40 71 eller mail: bruger@faoest.dk


Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding TV og Radio

Servicepartner: Dansk Kabel TV
43 32 47 00
Man-tor: 8:00 - 16:00
Vagt: 10:00 - 22:00 (Weekend)
Vagt: 16:00 - 22:00 (Hverdage)

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00