Generalforsamling 2019

Indkaldelse til

Generalforsamling

i Fællesantenne Assentoft Øst

den 27. marts2018

kl. 19.00 i Assentoft Hallens cafeteria.

 

1.    Valg af dirigent

2.    Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne

år og planer for det kommende år til godkendelse

3.    Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til

godkendelse

4.    Eventuelle forslag

5.    Behandling af budget og fastsættelse af bidrag

(kontingent) for det kommende regnskabsår

6.    Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

7.    Valg af revisor og revisorsuppleant

8.    Eventuelt

 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal

med navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i

hænde senest 22. marts.

Bestyrelsen
 

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding TV og Radio

Servicepartner: Dansk Kabel TV
43 32 47 00
Man-tor: 8:00 - 16:00
Vagt: 10:00 - 22:00 (Weekend)
Vagt: 16:00 - 22:00 (Hverdage)

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00